Käimasolevad projektid

"100 GREETING CARDS FOR ESTONIA"


Rahastaja: osalemine on tasuta
Sihtgrupp: 6.-9. klassi õpilased
Kestvus: Jaanuar-Veebruar 2018

On-line projekt "100 greeting cards for Estonia"  on algatud Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumiga elektroonses keskkonnas eTwinning. Projektis osalevad Ahtme gümnaasiumi põhiklasside õpilased ja ka rahvusvahelised partnerid Soomest, Lätist, Leedust, Poolast, Itaaliat ja Hispaaniast. Projekti eesmärk on luua 100 õnnitluskaarti ja tähistada EV100 sünnipäeva.

"SPORT JA VLOG"

Rahastaja: SA Archimedes Noorteagentuur, 3312 EUR
Sihtgrupp: 7. klassi õpilased
Kestvus: Jaanuar-Märts 2018

Projekti "Sport ja Vlog" eesmärgiks on tervisliku eluviisi populariseerimine ja kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine selle abiks. Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumi ja Lustivere põhikooli 7. klassi noored korraldavad ja viivad läbi noortekohtumised Ahtmes ja Lustiverel. Kohtumiste teemaks on Sport ja Vlog. Õpilased tegelevad erinevate spordialadega, filmivad oma seiklusi ja kajastavad protsessi vlogis.
"ILUSTUUDIO RING"

Rahastaja: Kohtla-Järve Linnavalitsus, 3917 eur
Sihtgrupp: 7.-8. klassi õpilased
Kestvus: Jaanuar-Mai 2018

Ilustuudio ringi eesmärgiks on esteetilise maitse arendamine jumestuses ja moes. Antakse ülevaade nahahoolsusprotsessi põhiprintsiipidest, kosmeetikatoodete õigest valikust ja kasutamisest. Vaadeldakse jumestuse põhietappe ja jälgitakse kaasaegse meikimise kunsti suundumusi. Õpitakse meikimise võtteid ja vahendeid. Arendatakse vaatlus-, kujutamis- ja eneseväljendamisoskust.


AHTME GÜMNAASIUMI KOOLIRAADIO "KURUMBUS" RING

Rahastaja: Kohtla-Järve Linnavalitsus, 3000 eur
Sihtgrupp: 9.-12. klassi õpilased
Kestvus: Jaanuar-Detsember 2018

Ahtme gümnaasiumi kooliraadio "Kurumbus" ringi eesmärgid on õpetada noortele selgeks  ajakirjanduse põhitõed ja praktikad, õpetada kasutama raadiovahendeid (mikrofonid, diktofonid, helitöötöusprogrammid), õpetada töötlema heli ja planeerima raadiosaadet, kasutama oma häält ning sellega tööd tegema, tekitada noortes oskus ennast mõlemas keeles selgelt, täpselt väljendada.


NUTIRING "LOOV ÕPPIJA"

Rahastaja: Kohtla-Järve Linnavalitsus, 3280 eur
Sihtgrupp: 1. klassi õpilased
Kestvus: Veebruar-Mai 2018


Nutiringi "Loov õppija" eesmärk on läbi konstrueerimise ja programmeerimise arendada lastes loova ja kriitilise mõtlemise oskust, meeskonnatööd ja suhtlemisoskust. Soodustada 21. sajandi oskuste lõimitud arendamist ja sünergia saavutamist teaduse, tehnoloogia, inseneeria, kunsti matemaatika valdkonandes.


"KERAAMIKARING LASTELE"

Rahastaja: Kohtla-Järve Linnavalitsus, 4200 eur
Sihtgrupp: 6.-7. klassi õpilased
Kestvus: Veebruar-Mai 2018

Keraamikaringi eesmärk on savi kui materjali tundmaõppimine. Õpilased omandavad oskuse käsitseda lihtsamaid tööriistu ja kasutada esmaseid õigeid töövõtteid. Arendatakse õpilaste fantaasiat, loovust, planeerimis- ja mõtlemisoskust ning käelist vilumust, õpetatakse enese eest hoolitsema ja viisakalt käituma.

"VII KOHTLA-JÄRVE LINNA KOOLIDE SUVEOLÜMPIAMÄNGUD 2017"

Rahastaja: Eesti Olümpiaakadeemia, 640 EUR
Sihtgrupp: Kohtla-Järve linna koolide õpilased ja õpetajad
Kestvus: Mai 2017

Projekti "VII Kohtla-Järve linna koolide Suveolümpiamängud 2017" eesmärk on külastada sada kooli ning viia läbi näidistunnid, et kutsuda algklasside õpilasi sportima. Lisaks soovime parandada koolide kehalise kasvatuse tundide varustust ning loodetavasti saavad õpetajad ka uusi häid ideid, mida kehalisekasvatuse tundides rakendada.

ÕPILASVAHETUS "VENIVIDIVICI"

Rahastaja: enesefinantseerimine 20 eur
Sihtgrupp: 7.-12. klasside noored
Kestvus: aastaringselt

Veni VidiVici Õpilasvahetus korraldab Eestisiseseid õpilasvahetusi 7.-12. klasside noortele. Õpilastel on võimalus 1 või 2 nädala jooksul minna õppima teise Eesti kooli. Osaleda võivad nii õpilased, koolid kui majutajad. Meie eesmärgiks on anda igale noorele võimalus avastada nii iseennast kui ka oma kodumaa ning vahetuse käigus kogeda miskit, mis muudaks nende elu.